เงื่อนไขและข้อกำหนด

สามารถสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ช่องทางนี้เท่านั้น

LINE ID: LIGHTFARMPRO

คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นส่วนลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น ของไลท์ฟาร์ม โซล่าฟาร์ม
1. ในการใช้โปรโมชั่นส่วนลด จะต้องสั่งซื้อ ในที่ที่กำหนดเท่านั้น เบอร์โทร และ ไลน์ไอดีที่กำหนดเท่านั้น
2. โปรโมชั่นส่วนลดไม่สามารถนำไปใช้กับโปรโมชั่น/ ส่วนลดอื่น หรือใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆ ยกเว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น (อาทิเช่น ระยะเวลาของส่วนลด การได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสส่วนลด มูลค่าของส่วนลด หรือ บริการที่ใช้ได้)
3. โปรโมชั่นส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. LIGHTFARM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
5. การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือ กระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. LIGHTFARM ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่โปรโมชั่นผ่านทางช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางการสื่อสารของ LIGHTFARM และจะถือว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข
7. LIGHTFARM ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทดแทนส่วนลดหรือรหัสส่วนลดที่ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกใช้งานโดยไม่ถูกต้องไม่ว่าจะในกรณีทุจริตหรือปัญหาทางเทคนิค
8. โปรโมชั่นส่วนลดบางประเภทอาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุไว้เพิ่มเติม 9. LIGHTFARM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า